Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta toplama

 

Tüp bebek tedavisin de Hastanın isteği üzerine veya tıbbi endikasyona göre lokal anestezi veya nöroleptoanaljezi (hafif sedasyon) altında ultrason kontrolü ile enine olarak ortaya çıkar. Bu prosedür sırasında intraoperatif antibiyotik profilaksisi uygulanır. Belirli çaplarda (> 16 mm) mevcut olan tüm foliküller aspire edilir ve elde edilen foliküler sıvı, oositleri aramak için hemen mikroskop altında kontrol edilir.

Seminal sıvının toplanması ve hazırlanması

Yumurta toplama prosedürünün sabahı, erkek partner seminal sıvıyı toplar. Ankara tüp bebek merkezi  bu prosedürü kolaylaştırmak için televizyon ve DVD ile donatılmış özel bir oda bulunmaktadır. Daha sonra sperma spermatozoanın gübreleme kapasitesini destekleyecek tekniklerle laboratuarda hazırlanır. Ejakülatta (azospermi) spermatozoa yoksa veya anejakülasyon durumunda, spermatozoa cerrahi iyileşme prosedürleri yoluyla testis ve / veya epididimden alınabilir (bakınız TESE, TESA / PESA).

Oositlerin in vitro fertilizasyonu

Toplanan oositler önce sınıflandırılır ve sonra döllenir. İn vitro fertilizasyonları klasik Tüp bebek tekniği veya ICSI mikromanipülasyon tekniği kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tohumlama tekniğinin seçimi ameliyat günü biyologlar tarafından değerlendirilir. Gametlerin (oositler, spermatozoa) kalitesi ve herhangi bir oositin dondurulmasına bağlı olarak önceden belirlenmiş olandan farklı olabilir.

Bununla birlikte, vakaların% 10-20’sinde döllenme ve / veya hücre bölünmesi meydana gelmeyebilir, bu nedenle uterusta embriyoların transferine devam etmek artık mümkün değildir.

Klasik in vitro fertilizasyon (IVF)  sadece seçilen spermin hala dış kaplamanın hücreleri (kümülüs ve korona radiata hücreleri) tarafından çevrelenen toplanan oositlerle temas ettirilmesinden oluşur. Bu nedenle, yumurta bariyerlerini kendileri geçmesi gereken spermatozoadır.

Kültür ve embriyo transferi

Spermatozoon ve oosit arasındaki füzyonun ardından, embriyonun oluşumuna yol açan bir dizi olay başlar. Başarılı döllenme belirtileri oosit tohumlamasından 18-20 saat sonra ifade edilir. Döllenmiş hücrenin (zigot) aslında, sırasıyla anne kaynaklı ve baba kökenli diğerinde genetik bilgi taşıyan iki çekirdeğin varlığı gözlenir. Bir başka in vitro kültür periyodundan (24-48 saat) sonra oluşan embriyo sayısı ve embriyo kalitesi değerlendirilir.

2-8 hücre aşamasında embriyoların sınıflandırılması  Ankara Tüp bebek tedavisi merkezimizde 4 kritere dayanmaktadır:

– embriyoda bulunan hücre sayısı (büyüme hızı)
– hücre simetrisi
– embriyonun perivitellin boşluğunda anükleaz fragmanlarının varlığı
– her bir hücrede mevcut olan çekirdeğin (veya herhangi bir çok çekirdekli) tanımlanması

 

Bu nedenle bir embriyonun kalitesi, gelişimin çeşitli aşamalarında dikkatle değerlendirilmesi gereken bir dizi parametre ile verilir. Embriyoların dikkatle değerlendirilmesi, tüp bebek tedavisinde temel bir tanı rolü oynamaktadır ve bu nedenle birincil öneme sahip olmalıdır.

 

Hakkında admin

blank

Tekrar Deneyin

blank

Tüp Bebekte Sperm Kalitesi

Tüp bebek için anne yumurtalığının önemi kadar da spermin de önemi çok büyük bir ölçüdedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir