Tüp Bebek Fiyatları

blank

Dünyanın bir çok yerinde fahiş fiyatlar bulunan ve çoğu insanın da pahalı fiyatlardan dolayı yaptıramadığı Tüp Bebek Fiyatları Türkiye’de ise fiyatı tamamen size bağlı olacaktır. Sizin yaşınız ya da doğurganlık seviyeniz oldukça fazla bir şekilde fiyatı değiştirecektir. Hatta hastaneye gitmeden önce sizden istenen “tüp bebek uygunluk” raporunu aldıktan sonra eğer …

Okuyan

Tüp Bebek Nedir?

Bebek sahibi olamayan çiftlerde kullanılan Tüp Bebek yöntemiyle birçok aile çocuk sahibi olmuştur.  Laboratuvar ortamında annenin yumurta hücresiyle babanın da sperm hücrelerinin bir araya getirilmesiyle dışarıda uygun bir ortam hazırlanarak döllenme gerçekleştirilir. Döllenen yumurtayı anne karnına enjekte edilir ve genellikle de başarılı sonuçlar elde edilerek bebek dünyaya gelir. Tüm eşler …

Okuyan

Tüp Bebek Tedavisinde Yaş Faktörü

blank

Tüp bebek tedavisi veya in vitro fertilizasyon, kısırlığa karşı en etkili yöntemler arasındadır. Bu tedavinin prensibi, laboratuvarda spermler ile bir araya getirilen olgun yumurtalarla embriyolar elde edilir. Bu şekilde doğal olarak yumurtalara girip dölleyebilirler, oluşan embriyolar daha sonra kadının rahmine yerleştirilir. İlk Tüp bebek döngüsü ile kadınların çoğunluğu yaşa bağlı olarak hamile kalır . 40 yaşın …

Okuyan

Tüp Bebek Tedavisi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

blank

Anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan spermlerin bir laboratuvar ortamında döllendirilmesi sağlandıktan sonra annenin rahmine yerleştirilmesine Tüp bebek tedavisi diyebiliriz. Son yıllarda en başarılı tedavi yöntemlerinden biri olan tüp bebek çiftlerin bir yıl korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen gebelik elde edilmiyorsa uygulanmaktadır. Ancak yaş faktörünün önemli olduğuna değinmek gerekir. …

Okuyan

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtaların Döllenmesi

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin başvurdukları Tüp bebek tedavisi sağlık sektöründe teknolojinin de ilerlemesiyle oldukça kolay ve risksiz bir hal almıştır. Tüp bebek tedavisi kendi içerisinde aşama aşama olarak ilerlemektedir. Bu aşamalardan bir tanesi de yumurtaların döllenmesidir. Laboratuvar ortamında spermlerin kalitesine bağlı olarak IVF ya da ICSI denilen yöntemlerden …

Okuyan

Tüp Bebek Aşamaları

blank

Tüp bebek terimi, foliküler sıvının transvajinal aspirasyonu ile elde edilen kadın yumurtalıkları ile meni örneğinin hazırlanmasını takiben elde edilen erkek spermler arasında in vitro olarak toplanmasına izin veren bir laboratuvar tekniğini belirtir. Yumurta döllenmesini takiben elde edilen embriyolar, gametlerin toplanmasından 2 veya 3 gün sonra rahim boşluğuna transfer edilir.   Tüp …

Okuyan

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta toplama

blank

  Tüp bebek tedavisin de Hastanın isteği üzerine veya tıbbi endikasyona göre lokal anestezi veya nöroleptoanaljezi (hafif sedasyon) altında ultrason kontrolü ile enine olarak ortaya çıkar. Bu prosedür sırasında intraoperatif antibiyotik profilaksisi uygulanır. Belirli çaplarda (> 16 mm) mevcut olan tüm foliküller aspire edilir ve elde edilen foliküler sıvı, oositleri aramak için …

Okuyan

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtalık stimülasyonu

blank

  Tüp bebek tedavisi çoklu foliküler büyümeyi amaçlayan ilaçların kullanılmasını gerektirir. Kullanılan stimülasyon protokolüne bağlı olarak, tüm yumurtalık stimülasyon döngüsünün süresi 10 ila 20 gün arasında değişir. Farklı protokoller, yumurtalık rezervinin özelliklerine, hastanın yaşına ve klinik geçmişine göre seçilir. Agonist protokolünde hasta, adet döngüsünün 21. gününden itibaren, FSH ve LH’nin hipofiz salgısını geçici …

Okuyan

Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Bilinmeyenler

blank

Tüp bebek tedavisi söz konusu olduğunda, her bir terapötik prosedürden maksimum başarı şansı elde etmek için her çiftin birden fazla “terapi” döngüsüne girmesi gerekir. Bu nedenle her tedavi kendi içinde en az üç döngü ve bazı durumlarda altı bile içermelidir. Bu yaklaşım, yumurtalık stimülasyonları, intrauterin döllenme ve genel olarak tıbbi tedaviler …

Okuyan

Embriyo transferi

blank

Bir biyopsi sonrasında elde edilen tek tek hücrelerin analizini yaptıktan sonra, embriyolar hastanın uterus boşluğuna aktarılır, bu genetik muayene sırasında sağlıklı, yani mutasyonlar veya kromozomal anormallikler içermez. Embriyo transferi, herhangi bir analjezi gerektirmeyen basit, hızlı ve ağrısız bir ayakta tedavi prosedürüdür. Bir veya daha fazla embriyo, bir damla kültür ortamına …

Okuyan